ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗА

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.064-073

Ключові слова: морехідна безпека суден, завантаження контейнеровозів, планування розміщення контейнерів партії, імітаційне моделювання завантаження судна

Анотація

У роботі розглянуто питання розміщення контейнерів при завантаженні судна з урахуванням послідовності портів вивантаження для забезпечення доступу до необхідних партій, а також та обставина, що проміжні стани завантаження судна при переході між портами повинні відповідати вимогам його морехідної безпеки, а сили інерції, що виникають, знаходяться в допустимих межах.

Тому запропонований спосіб формування плану завантаження контейнеровоза, що передбачає розміщення контейнерів по вантажних приміщеннях, при якому виконуються вимоги з посадки, остійності і загальній поздовжній міцності судна.

Наведено вирази для розрахунку приростів статичних моментів щодо осей судна, які виникають у результаті прийому партій контейнерів завантаження судна. Зазнечено, що в результаті завантаження контейнерів диферент судна повинен знаходитися в межах від 0 до -2,0 м. З вказаного інтервалу вибирається диферент, якому відповідає розміщення контейнерів, що задовольняє вимогам подовжньої міцності. Тому для завантаження судна запропоновані процедури визначення граничних значень моментів, які забезпечують диферент судна від 0 до -2,0 м. Також одержано аналітичні вирази, за допомогою яких визначається розподіл ваги партій завантаження, який забезпечує необхідний диферент судна і його загальну поздовжню міцність. Для цього одержано формули розрахунку середньої ваги частини партії контейнерів, яка знаходиться в кожному з вантажних приміщень, вибраних для завантаження контейнерів партії, а також запропоновано вирази для визначення  ваги вантажу в кожному вантажному приміщенні залежно від його розташування по довжині і висоті судна.

Розглянуто процедуру сумісного урахування розміщення контейнерів різних партій завантаження судна на параметри посадки, остійності і загальної поздовжньої міцності судна. Для цього проводиться визначення складової необхідного статичного моменту залежно від частки ваги партії в загальній вазі завантаження судна.

Для підтвердження коректності пропонованого способу за допомогою комп’ютерної програми було розраховане завантаження судна «Скай Джемені», яке може приймати контейнери у вісім трюмів і на їх кришки. Судно характеризується максимальним середнім осіданням 13,0 м і максимальною водотоннажністю 68318 т. За допомогою розробленої програми було сформоване завантаження судна трьома партіями контейнерів, причому перша партія контейнерів вагою 28800 т і числом 1920 контейнерів розміщена в десяти вантажних приміщеннях, друга партія, що складається з 600 контейнерів вагою 9000 т, розташована в чотирьох приміщеннях, а третя партія вагою 7200 т і чисельністю 552 контейнери – в трьох приміщеннях. Розглянуте завантаження задовольняє вимоги морехідної безпеки.

Посилання

1. Xia Jinzhu, Jensen Jorgen, Pedersen Preben Terndrup. A dynamic model for roll motion of ships due to flooding. Schiffstechnik, 1999. 46, № 4. Р. 208–216.
2. Сизов В. Г. Теория корабля. Одесса : Феникс, 2003. 282 с.
3. Васьков Ю. Ю. Некоторые вопросы оптимизации грузовых операций навалочных судов. Судовождение. 2003. № 6. С. 40–45.
4. Чепок А. О. Разработка процедуры отображения укладки генерального груза в трюмах судна. Судовождение : сб. научн. трудов. Одесса : ИздатИнформ, 2011. Вып. 20.
C. 243–246.
5. Simonovich Milivoje, Sizov Victor G, Vorobjov Yuri L. The correlation of ship hull form and her static stability diagram. 21 Jugosloven. kongr. teor. i primenjene meh. 1995. Р. 167–173.
6. Kulesh Victor A. Computer investigation of construction reliability. Proc. 6th Int. Offshore and Polar Eng. Conf., Los Angeles, Calif., May 26-31, 1996. Vol. 4. Golden (Golo)
Р. 395–401.
7. Wan Zheng, He Fu. Estimation of ultimate strength of ship`s hull girders. Ship Mech. 2003. 7, № 3. Р. 58–67.
8. RO-RO ship/ferry with buoyancy tanks to prevent capsizing. Заявка 2264665 Великобритания МКИ6 В 63 В 43/12 / Shatawy Ahmed Ahmed El. № 9422061.3;
заявл. 2.11.94; опубл. 8.5.96; НКИ В7А.
9. Власенко Е. А. Допустимая загрузка контейнеровоза. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2018. VI (22), Issue: 186. С. 87–96.
10. Miller Lutz. Advanced calculation techniques for ship structural design. Germ. Maritime Ind. J. 1992. 8, Spec. Issue. Р. 37–40.
Опубліковано
2020-10-05