Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання, яке внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (постанова президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р., зі змінами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 р. та Наказу Міністерства освіти і науки № 369 від 13.03.2017 р.). Науковий журнал видається з 2009 року.

ISSN 2313-4763

Індексація

Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних «Україніка наукова», міжнародною наукометричною базою «Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru» (Російського індексу наукового цитування – РІНЦ), міжнародною реферативною базою даних Google Scholar, міжнародною наукометричною базою Researchbib, представлений у Науковій електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, міжнародній реферативній базі даних Crossref.

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Процедура рецензування

Редакція журналу практикує подвійне сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне:

– всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу;

– після рішення редакторів представлені рукописи направляються двом експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного;

– коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

Періодичність видання

Виходить двічі на рік.