ПЕРСПЕКТИВНІ СПОСОБИ РОЗХОДЖЕННЯ СУДЕН І АНАЛІЗ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.054-063

  • Ю. М. Хуссейн Національний університет «Одеська морська академія»
  • О. В. Янчецький Національний університет «Одеська морська академія»
Ключові слова: безпека судноводіння, процес розходження суден, локально незалежне управління, області неприпустимих параметрів

Анотація

Стаття присвячена аналізу перспективних і найбільш ефективних локально-незалежних способів розходження суден для формування системи автоматичного попередження зіткнень, що забезпечує безпеку  перспективних автономних суден.

Запропоновано розробку методу оцінки ефективності способів розходження суден, який характеризує ступінь безпеки завершення процесу розходження суден, починаючи з моменту виявлення ситуації небезпечного зближення.

Розглянуто етапи процесу прийняття рішення з потреби розходження суден при їх зближенні і вибору стратегії розходження. Показано, що процес прийняття рішення має наступні етапи: контроль навколишнього оточення, включаючи відносну позицію і параметри відносного руху, виявлення ситуації зближення суден,  оцінка ступеня небезпеки зближення і вибір стратегії розходження.

Наведено аналітичні вирази для формалізації запропонованих етапів процесу прийняття рішення з потреби розходження суден.

Показано, що  залежно від ступеня небезпеки ситуації зближення, слід вибрати стратегію розходження, виходячи з координації маневрів суден, що зближуються, яка передбачена МППЗС-72. Причому характер маневру розходження також визначається значенням ситуативного збурення. Зазвичай, передбачено застосування стандартного маневру розходження, а в ситуації надмірного зближення суден, щоб уникнути зіткнення, слід використовувати маневр екстреного розходження.

Як показник ефективності аналітичних систем попередження зіткнень суден запропоновано вірогідність безпечного завершення процесу розходження, яка є добутком вірогідності  успішного результату етапів процесу прийняття рішення по вибору стратегії розходження.

Для системи автоматичного попередження зіткнень запропоновано методи розходження з однією небезпечною ціллю  зміною курсу або швидкості судна і з двома небезпечними цілями комбінованим маневром повторної зміни курсу судна.

Після попереднього аналізу були запропоновані перспективні найефективніші способи згаданих типів маневрів розходження.

Для оперативного вибору параметрів маневру розходження судна з ціллю запропоновано області неприпустимих значень параметрів ухилення  і області допустимих значень параметрів ухилення і виходу. Для випадку вибору маневру розходження судна зниженням швидкості активним або пасивним гальмуванням запропоновано метод формування області неприпустимих швидкостей і розрахунку її меж.

У ситуації небезпечного зближення судна з двома цілями для оперативного вибору параметрів маневру розходження судна в роботі запропоновано сформувати область допустимих значень послідовних курсів ухилення.

Посилання

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пятаков Э. Н., Бужбецкий Р. Ю., Бурмака И. А., Булгаков А. Ю. Взаимодействие судов при расхождении для предупреждения столкновения. Херсон : Гринь Д.С., 2015.

с.

Цымбал Н. Н., Бурмака И. А., Тюпиков Е. Е. Гибкие стратегии расхождения судов. Одесса : КП ОГТ, 2007. 424 с.

Сафин И. В. Выбор оптимального маневра расхождения. Автоматизация судовых технических средств. 2002. № 7. С. 115–120.

Бурмака И. А., Пятаков Э. Н., Булгаков А. Ю.Управление судами в ситуации опасного сближения. Саарбрюккен (Германия) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 585 с.

Бурмака И. А., Бурмака А. И., Бужбецкий Р. Ю. Экстренная стратегия расхождения при чрезмерном сближении судов. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 202 с.

Петриченко Е. А. Вывод условия существования множества допустимых маневров расхождения с учетом навигационных опасностей. Судовождение. 2003. №.6. С. 103–107.

Бурмака И. А. Результаты имитационного моделирования процесса расхождения судов с учетом их динамики. Судовождение. 2005. № 10. С. 21–25.

Statheros Thomas, Howells Gareth, McDonald-Maier Klaus. Autonomous ship collision avoidance navigation concepts, technologies and techniques. J. Navig. 2008. 61, № 1. P. 129–142.

Lisowski J. Game and computational intelligence decision making algorithms for avoiding collision at sea. Proc. of the IEEE Int. Conf. on Technologies for Homeland Security and Safety. Gdańsk, 2005. Р. 71–78.

Бурмака И. А., Булгаков А. Ю. Маневр расхождения трех судов изменением курсов. Автоматизация судовых технических средств: науч. -техн. сб. Одесса : ОНМА, 2014. Вып. 20. С. 18–23.

Пятаков Э. Н., Заичко С. И. Оценка эффективности парных стратегий расходящихся судов. Судовождение: сб. научн. трудов. Одесса : «ИздатИнформ», 2008. Вып.15. С. 166–171.

Вагущенко Л. Л. Расхождение с судами смещением на параллельную линию пути. Одесса : Фенікс, 2013. 180 с.

Петриченко О. А. Оперативный способ определения параметров маневра расхождения судна. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. VI(22), Issue: 186, 2018. С. 68–71.

Волков Е. Л. Использование областей недопустимых значений параметров движения судна при локально-независимом управлении процессом расхождения. East European Science Journal. 2017. № 11 (27), Рart 1. Р. 14–24.

Пятаков Э. Н., Пятаков В. Э., Омельченко Т. Ю. Способ определения безопасного маневра расхождения судна изменением курса в ситуации опасного сближения с двумя целями. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2018. VI(18), Issue: 158. С. 72–76.

Опубліковано
2020-10-05