УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВУЗЛІВ З’ЄДНАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПОНТОНА З ПОПЕРЕЧНОЮ ДІАФРАГМОЮ ТА МЕТАЛЕВОЮ БАШТОЮ ПЛАВУЧОГО КОМПОЗИТНОГО ДОКУ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.142-152

Ключові слова: композитний плавучий док, залізобетонний понтон, металева башта, поперечна діафрагма, конструювання доків

Анотація

Виконано аналіз відомих технічних рішень у докобудуванні, які направлені на раціоналізацію виробничих ресурсів при побудові конструкцій композитних доків. Установлено, що у наявних рішеннях не зазначені рекомендації зменшення металоємності залізобетонного понтону композитних плавучих доків. У результаті проведеного дослідження удосконалено конструкції плавучих композитних доків завдяки зменшенню кількості набору у залізобетонному понтоні. Обґрунтовано раціональність побудови конструкції понтона без установлення шпангоутів, флорів та бімсів під баштами й описано технологічні рекомендації встановлення поперечних перегородок між внутрішніми бортами через 4 шпації, тобто через 3 метри на відміну від класичної конструкції, в якій відстань між перегородками 1,5 метри. Проведено аналіз особливостей конструювання вузлів з’єднання залізобетонного понтона з  поперечною діафрагмою та металевою баштою плавучого композитного доку, описано складнощі, які виникають. Розроблено конструкцію та технологічні рекомендації побудови вузлів з’єднання залізобетон­ного понтона з  поперечною діафрагмою та металевою баштою. Описано послідовність конструювання конструкції плавучого доку та  технологічні операції для забезпечення міцності, водонепроникності і морозостійкості бетону при міжсекційних з’єднаннях. Розроблені рішення для збільшення місцевого зчеплення бетону із хрестоподібними деталями і запобігання його відшаровуванню. Наведено традиційну схему конструкції композитного доку та конструктивного вузла з’єднання металевої башти із залізобетонним понтоном. Удосконалено схему композитного доку, схеми конструкції вузлів з’єднання залізобетонного понтона з  поперечною діафрагмою та металевою баштою, які призначені для побудови плавучих композитних доків зі зменшеною металоємністю у понтоні.

Посилання

Rashkovskyi A., Ermakov D., Dong Z. Innovative technologies in composite floating docks construction. Shipbuilding and Marine Infrastructure. 2014. № 2. pp. 93–102.

Щедролосев А. В., Кириченко К. В. Анализ состояния строительства плавучих доков. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri. 2018. № 1. С. 48–58.

Мишутин Н. В., Мишутин А. В. Железобетонные плавучие сооружения и перспективы их использования. Вісник ОДАБА. 2002. №6. С. 181–187.

Слуцкий Н. Г. Состояние и перспективы строительства композитных плавучих сооружений. Материалы международной научно-технической конференции «Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов». Николаев : НУК, 2004. С. 85–87.

Рашковский А. С., Слуцкий Н. Г. Инновационные технологии в докостроении Вісник НУК. 2010. № 1. Режим доступу : http://evn.nuos.edu.ua/article/view/24572/22079.

Кириченко К. В., Яглицький Ю. К., Щедролосєв О. В. Особливості параметричного проєктування конструкцій композитного плавучого доку. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал. Херсон : Херсонська державна морська академія, 2018. № 2 (19). С. 154–164.

Wang C.M., Utsunomiya T. Pontoon-type very large floating structures. Structural Engineer. 2007. № 85 (16). pp. 15–17.

Firat Y., Easley R., Zinserling M. Design and Construction of Two Concrete Pontoons to Serve as Berths at the Port of Juneau Cruise Ship Terminal Ports 2016: Port Planning and Development. Papers from Sessions of the 14th Triennial International Conference. 2016. pp. 193–203.

Zhang X.X., Du B.S., Wu Z.L. Safety protective effect of a novel FRP floating pontoon for piers against ship-collision. Bridge Maintenance, Safety, Management and Life Extension – Proceedings of the 7th International Conference of Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS. 2014. pp. 2070–2078. Retrivied from: https://doi.org/10.1201/b17063-319

Xujun Chen, Yuji Miao, Xuefeng Tang and Junyi Liu. Numerical and experimental analysis of a moored pontoon under regular wave in water of finite depthю Ships and Offshore Structures. 2016. Volume 12. Issue 3. pp. 412–423.

Слуцкий Н. Г. Новые направления в проектировании и технологии строительства композитных плавучих доков большой подъемной силы. Матер. науч. симпоз. «Актуальные проблемы проектирования и эксплуатации судов». Одесса : Черноморье, 2008. С. 18–23.

Нейман В. М. Обеспечение качества строительства композитных плавучих доков. Збірник наукових праць НУК. 2017. № 1. С. 3–9.

Проєктирование, технология и организация строительства композитных плавучих доков : монография / А. С. Рашковский и др. ; под науч. ред. А. С. Рашковского. Николаев : НУК, 2008. С. 22–38.

Щедролосєв О. В., Коннов В. М., Узлов О. М., Кириченко К. В. Удосконалення конструктивного вузла з’єднання металевої башти із залізобетонним понтоном. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології проєктування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд». Миколаїв: НУК, 2020. С. 135–139.

Щедролосєв О. В., Кириченко К. В. До питання побудови плавучих композитних доків зі зменшеною кількістю набору у понтоні. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT-2020». Херсон : ХДМА, 2020. С. 281–283.

Опубліковано
2020-10-05