ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ОХОЛОДЖУВАЧА ПРОДУВНОГО ПОВІТРЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.120-130

Ключові слова: продувне повітря, охолоджувач, охолоджувальний елемент, розпилювач

Анотація

Зниження температури продувного повітря відбувається в охолоджувачі повітря. З часом його продуктивність падає через забруднення елементів теплообміну. Це призводить до зниження потужності дизельного двигуна. Відома процедура очищення повітроохолоджувача не забезпечує повного очищення теплообмінних елементів, особливо у важкодоступних місцях, а ручне механічне очищення є трудомістким і вимагає зупинки двигуна на тривалий час. Отже, підвищення ефективності і зниження трудомісткості очищення охолоджувача повітря є актуальним завданням.

З метою зменшення вказаних недоліків пропонується модернізувати систему очищення охолоджувача повітря у такий спосіб, щоб розпилювальні пристрої було встановлено додатково з обох боків охолоджувального елемента, тобто у місцях найбільшого забруднення охолоджувача.

Підвищення температури продувного повітря призводить до  зменшення потужності двигуна, збільшення витрати палива і накопичення відкладень у випускному колекторі і газоході, що може викликати пожежу.

Враховуючи необхідність регулярних чисток охолоджувального елемента, серійна система є трудомісткою. Крім очищення через розпилювачі, вона передбачає систематичне розбирання охолоджувача і ручне очищення елементів.

Запропонована модернізація дозволяє підвищити ефективність очищення охоложувача продувного повітря дизельного двигуна завдяки встановленню додаткових розпилювачів мийної рідини біля бокових поверхонь охолоджувального елемента.

Модернізація не складна і її впровадження можливе на діючих суднах силами машинної команди при довгостроковій зупинці судна для технічного обслуговування і проведення ремонту.

Рішення є універсальним і може бути запроваджене на суднах з двигунами, що мають газотурбінний наддув з охолодженням продувного повітря.

Застосування модернізованої системи дозволить також зменшити трудомісткість очищення охолоджувальних елементів повітроохолоджувача завдяки відмові від ручного механічного очищення важкодоступних поверхонь охолодження.

Посилання

Возницкий И. В., Пунда А. С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 2. М. : Моркнига, 2008. 470 с.

Возницкий И. В. Современные двухтактные малооборотные двигатели. СПб. : Моркнига, 2006.

Возницкий И. В. MAN B&W Двигатели модельного ряда МС 50-98. Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание. М. : Моркнига, 2008. 263 с.

Инструкции для дизелей типа 50-98 МС. Компоненты и обслуживание. Издание 8С. Часть 1 MAN B&W Diesel A/S. Копенгаген, Дания. 241с.

Инструкции для дизелей типа 50-98 МС. Компоненты и обслуживание. Издание 8С. Часть 2 MAN B&W Diesel A/S. Копенгаген, Дания. 249 с.

www.vestas.biz. Vestas aircoil A/S. Technical data for charge air cooler LKMY20/34A4-A-EK-2584. 14 p.

Instruction HYNDAI-MAN B&W Diesel engines operation. 349 p.

Инструкции для дизелей типа 50-98 МС. Эксплуатация. Издание 40С. Часть V,VІ MAN B&W Diesel A/S. Копенгаген, Дания. 339 с.

Судовые энергетические установки / Румб В.К , Яковлев, Г.В., Шаров Г.И. и др. Часть I. Судовые дизельные энергетические установки : учебник. СПб. : СПбМГУ, 2007.

Возницкий И. В., Михеев Е. Г. Судовые дизели и их эксплуатация. М. : Транспорт, 1990.

Klaus Mollenhauer, Helmut Tschoeke. Handbook of Diesel Engines. Springer-Verlag Berlin: Heidelberg, 2010. 634 р.

Holland, P.; Wachtmeister, G.; Eilts, P. Untersuchungen zum Einfluss des Aufladesystems auf das dynamische Verhalten mittelschnellaufender Viertakt-Dieselmotoren. Proceedings of the 8th AufladetechnischeKonferenz. Dresden, 2002. P. 31–40.

Stutz, W. ; Staub, P.; Mayr, K.; Neuhauser, W.: Neues 2-stufiges Aufladekonzept fur PKW-Dieselmotoren. Proceedings of the 9th Aufladetechnische Konferenz. Dresden, 2004. Р. 211–228.

Meier, E.: Turbocharging Large Diesel Engines – Stateof the Art and Future Trends. Brochure from ABB Turbo Systems Ltd. Baden (Switzerland) 1994.

Friedrich, I.; Pucher, H.: Echtzeit-DVA– Grundlage der Regelung kunftiger Verbrennungsmotoren. Tagungs-band der MTZ-Konferenz – Motor 2006. (June 1–2, 2006, Stuttgart) Der Antrieb von morgen, Wiesbaden :Vieweg Verlag, 2006., P. 215–224.

Опубліковано
2020-10-05