КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НЕНАСЕЛЕНИХ ПРИВ’ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ СИСТЕМ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ПРОЄКТУВАННЯ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.086-098

Ключові слова: прив’язна підводна система, проєктування, системний підхід, класифікаційні ознаки

Анотація

Стадія проєктування є досить ресурсомісткою у загальному процесі створення засобів морської робототехніки. Тому актуальною є прикладна наукова задача зниження ресурсних витрат таких процесів, зокремаі й завдяки скороченню витрат часу на виконання проєктних робіт шляхом визначення проєктних характеристик уже на ранніх стадіях проєктування.

Запропонований підхід до зниження таких витрат передбачає структуризацію класифікаційних ознак прив’язних підводних систем таким чином, щоб максимально спростити вибір та обґрунтування проєктних рішень на стадії ескізного проєктування. Для проєктувальників підводної техніки запропоновано перелік класифікаційних ознак прив’язних самохідних і буксируваних підводних систем, який ґрунтується на системному підході і структурований відповідно до матеріальних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних (функціональних) критеріїв. Це дає змогу виконувати порівняльну оцінку наявних систем за ключовими показниками та формалізувати процеси їх синтезу на ранніх стадіях проєктування.

Для демонстрації можливостей системного підходу розроблено узагальнений алгоритм організації проєктних робіт із застосуванням запропонованої системи класифікаційних ознак прив’язних самохідних і буксируваних підводних систем на ранніх стадіях їх проєктування. Алгоритм передбачає формування та структуризацію множини класифікаційних ознак таких систем як первинний етап процесу прийняття ефективних конструкторських рішень на ранніх стадіях проєктування засобів підводної робототехніки.

Показано, що використання запропонованих класифікаційних ознак дає змогу з мінімальними витратами проєктних ресурсів звернутися до відповідних баз даних і вибрати раніше створені артефактні проєкти та обрати доступні на ринку підводної техніки вузли і деталі підводних систем, які задовольняють вимоги технічного завдання на створення прив’язних підводних систем. Це суттєво знижує собівартість проєктних робіт і підвищує конкурентоздатність вітчизняних наукоємних розробок на ринках морської робототехніки.

Посилання

Створення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки: Монографія / С.С. Рижков, В.С. Блінцов, Г.В. Єгоров, Ю.Д. Жуков, В.Ф. Квасницький, К.В. Кошкін, І.В. Крівцун, В.О. Нєкрасов, В.В. Cеврюков, Ю.В. Солоніченко; за ред. С.С. Рижкова. Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. 340 с.

Управління успішними проєктами створення складної техніки : монографія / Г. В. Бабкін, В. С. Блінцов, Є. А. Дружинін, С. Г. Кійко, Н. Р. Книрік, К. В. Кошкін, Д. М. Крицький, С. С. Рижков, С. О. Слободян, Т. А. Фаріонова. Миколаїв : Видавництво Торубари В. В., 2017. 336 с.

Блінцов В. С., Клочков О. П. Рівняння існування самохідної прив’язної підводної системи як оцінка можливості її створення. Підводні технології. 2016. Вип. 3. С. 25–30.

Подводные технологии и средства освоения Мирового океана. Москва : Издательский дом «Оружие и технологии», 2011. 780 с.

Button, Robert W., John Kamp, Thomas B. Curtin, and James Dryden. A Sutvey of Missions for Unmanned Underwater Vehicles. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2009. URL : https:// www.rand.org/pubs/monographs/MG808.html

Егоров, В. И. Подводные буксируемые системы : учебное пособие. Львів : Судостроение, 1981. 304 с.

Volodymyr Blintsov, Olexandr Klochkov. Generalized Method of Designing Unmanned Remotely Operated Complexes Based on the System Approach. EUREKA: Physics and Engineering. 2019. Number 2. P. 43–51. DOI: 10.21303 / 2461-4262.2019.00878

Blintsov V., Kucenko P. Application of systems approach at early stages of designinng unmanned towed underwater systems for shallow water areas. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 5/9 (101). P. 15–26. DOI: 10.15587 / 1729-4061.2019.179486

Буксируваний профілограф EdgeTech 3100. URL : http://www.tetis-pro.ru/catalog/edgetech-3100-buksiruemyy-profilograf/.

Авраменко П. Г., Буруніна Ж. Ю., Соколовський Г. П. Дослідження характеристик підйомного підводного апарата у дослідовому басейні. Зб. наук. праць НУК. Миколаїв : НУК, 2005. № 2. C. 32–39.

Воробйов Ю. Л., Баскаков С. М. Техніка освоєння континентального шельфу. Одеса : ОНМА, 2003. 107 с.

Лискин В. А., Зарецкий А. В., Римский-Корсаков Н. А. Разработка глубоководных буксируемых систем для исследования придонной области океана. Научное обозрение. Технические науки. 2019. № 1. С. 37–42. URL : https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1229.

Бугаенко Б. А. Динамика судовых спускоподъемных операций. Киев : Наукова думка, 2004. 320 с.

Siciliano Khatib. Handbook of Robotics. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 1610 Pages. URL : https://books.google.com.ua/books?id=Xpgi5gSuBxsC&pg=PA1005&lpg=PA1005&dq=Underwater++ROV+Monographies&source=bl&ots=lVpkX4l71O&sig=ACfU3U3DChQbew2_BUMpJ8jUSNut_9IYPg&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjt0KOD4snqAhUIx4sKHSZ4BQoQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Underwater%20%20ROV%20Monographies&f=false

WHOI Towed Vehicle «CAMPER». URL : http://www.whoi.edu/main/camper

Опубліковано
2020-10-05