МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ УСТАТКУВАННЯ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ МОДИФІКОВАНИХ ЗАХИСНИХ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.074-083

Ключові слова: матриця, епоксидний композит, модифікатор, наповнювач, властивості, антикорозійне покриття.

Анотація

Стаття присвячена вирішенню науково-технічної задачі, яка полягає у підвищенні ресурсу роботи устаткування річкового та морського транспорту за рахунок використання розроблених полімерних композитних модифікованих антикорозійних захисних покриттів. Вирішення науково-технічної задачі полягає у розробці методу спрямованого керування процесами взаємодії між компонентами епоксидного полімеру, що дозволило створити новий клас композитних матеріалів і покриттів на їх основі з високими показниками експлуатаційних характеристик, призначених для відновлення засобів водного транспорту.

Встановлено нові закономірності підвищення ресурсу і корозійної стійкості засобів транспорту завдяки рахунок формуванню покриттів, які містять у комплексі модифікатор фталімід (0,25 мас.ч.) та синтезовану залізо-карбідну шихту (0,2…0,5 мас.ч.) на 100 мас.ч. епоксидного олігомера ЕД-20, що дозволяє при їх уведенні у полімер за оптимального вмісту отримувати матеріали з поліпшеними когезійними властивостями завдяки значній питомій площі поверхні диспресних добавок і підвищеної їх активності до міжфазової взаємодії.

Вперше розроблено технологічну схему формування покриттів, завдяки якій досягнуто синергетичний ефект у підвищенні ресурсу роботи устаткування річкового та морського транспорту і поліпшенні антикорозійних властивостей захисних покриттів у результаті комплексного впливу модифікатора фталіміду, мікродисперсного наповню­вача синтезованої залізо-карбідної шихти та фітинової кислоти. Методом ІЧ-спектроскопії обґрунтовано зростання ступеня зшивання тривимірної сітки полімера, що забезпечує поліпшення властивостей композитів. Це зумовлено тим, що на поверхні часток після синтезу локалізуються ділянки карбідів титану і заліза, які в основному і є активаторами створення фізичних і хімічних міжфазових зв’язків при структуроутворенні антикорозійних покриттів.

Посилання

Полимерные композиционные материалы: прочность и технология / С. Л. Баженов [и др.]. Долгопрудный : Интеллект. 2010. 352 с.

Чвалун С.Н. Полимерные нанокомпозиты. Природа. 2000. №7 (86) С. 22–30.

F. Caruso. Nanoengineering of Particle Surfaces. Adv. Mater. 2001. № 1. 13. P. 11–22.

Амелін М. Ю. Забезпечення надійності транспортних засобів у контексті використання захисних полімерних нанокомпозитних покриттів. Наукові нотатки. Луцьк : ЛНТУ. 2018. Випуск 63. С. 14–21.

Сапронов О. О., Рожков О. С., Лещенко О. В., Голотенко О. С. Дослідження адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанотрубками. Науковий вісник Херсонської державної морської академії. 2014. № 2 (11). С. 197–202.

Мишак В. Д., Семиног В. В., Гомза Ю. П. та ін. Епоксидні нанокомпозити. Структура та властивості. Полімерн. журнал. 2008. Т. 30. № 2. С. 144–151.

Букетов А. В., Сапронов О. О. Дослідження залежності властивостей епоксидних композитів від вмісту дисперсних наповнювачів з метою формування захисних покриттів для підйомно-транспортних механізмів. Підйомно-транспортна техніка. 2013. № 3 (39). С. 92–107.

Михайлин Ю. А. Специальные полимерные композиционные материалы. Санкт-Петербург : Научные основы и технологии, 2009. 660 с.

Buketov А. V., Sapronov О. О., Brailo М. V., Aleksenko V. L. Influence of the ultrasonic treatment on the mechanical and thermal properties of epoxy nanocomposites. Materials Science. 2014. V. 49. N 5. Р. 696–702.

Variation in the particle size of Fe–Ti–B4C powders induced by high-voltage electrical discharge / Sizonenko O., Baglyuk G., Torpakov A. and other. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2012. Vol 51, Issue 3. P. 129–136.

Syzonenko O. Method of preparation of blend for aluminium matrix / O.Syzonenko, E.Sheregii, S.Prokhorenko and other. Composites by high voltage electric discharge. Machines. Technologies. Materials. 2017. Vol. 11, Issue 4. P. 171–173.

Двухкомпонентное, устойчивое к абразивному износу эпоксидное покрытие, пигментированное алюминием, обеспечивающее превосходную длительную защиту от коррозии : технические условия на продукт. URL : https://international.brand.akzonobel.com/m/150ad14b3d9565b4/original/Intershield_300_rus_A4_20151012.pdf

15360. 15360; 15380; 38602. 1,2 эпоксидное покрытие : технический паспорт на продукт. Jotacote Universal № 10. URL : https://www.jotun.com/Datasheets/ Download?url=%2FTDS%2FTDS__15360__Jotacote+Universal+N10__Rus__RU.pdf

Опубліковано
2020-10-05