ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗІТКНЕННІ СУДНА З МОСТОМ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.011-021

Ключові слова: зіткнення суден з мостами, оцінка рівня безпеки, виявлення ризиків, уникнення небезпеки, розробка рекомендацій

Анотація

У статті розглядаються види, фактори, причини та наслідки аварій при зіткненні судна з мостом. Ця проблема є досить актуальною на сьогодні, оскільки не зважаючи на сучасний рівень розвитку морської галузі, подібні аварії відбуваються щорічно. Це викликає необхідність вживати заходи щодо підвищення безпеки навігації наявних зон. У роботі була представлена процедура оцінки рівня безпеки та етапи виявлення ризиків шляхом визначення ймовірності зіткнення з прольотами мосту, опорами й іншими конструкціями, визначення найбільш уразливих місць, а також можливі наслідки такого пошкодження (для судна, моста, навколишнього середовища). Розглянуті методи захисту моста та методи зниження ризику. Результатами дослідження є розробка рекомендацій для уникнення можливої небезпеки, пом’якшення наслідків та зменшення ризиків при зіткненні судна з мостом. У статті запропонована імплементація сучасних морських технологій, таких, як віртуальні засоби навігації та технології додаткової реальності, які значною мірою покращують моніторинг за навколишнім середовищем, отже, таке впровадження зменшує ризик виникнення аварійної ситуації. Забезпечення застосування повного спектра доступними методами необхідно для визначення ризику та захисту мостів від нещасних випадків.

Посилання

Столкновения с мостами. Электронный морской журнал. URL : http://www.morvesti.ru/themes/1693/71176/

Formal Safety Assessment (IMO). Official website of International Maritime Organization.URL : http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/SafetyTopics/Pages /FormalSafetyAssessment.aspx

1991 Aashto Annual Meeting Proceedings: Selected Committee Meeting Papers Presented at the Seventy-Seventh Annual Meeting of the American Association – May 1, 1992. URL : https://policy.transportation.org/aashto-annual-meeting/

Auslegungen zu DIN 1055-9 «Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 9: Außergewöhnliche Einwirkungen». Stand der Auslegungen: Oktober 2007. URL : https://www.din.de/resource/blob/77472/af0b5a373f53d9d56c29e54672738a63/auslegungen-zu-din-1055-9-data.pdf

EN 1991-1-1 (2002) (English): Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings. Authority: The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC. URL : https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1991.1.1.2002.pdf

Ship Collision Analysis. Edited by Henrik Gluver and Dan Olsen (Larsen 1993). URL:https://books.google.com.ua/books?id=FxwuDwAAQBAJ&pg=PT176&dq=Larsen+1993+Collision&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiS3X9yffpAhWaAxAIHRNvBJEQ6AEIMDAB#v=onepage&q=Larsen%201993%20Collision&f=false

Мотрич В. Н. Столкновения судов и их предупреждение. Новый взгляд. Издательство: BHV, 2017. 349 с.

Проводка судов в местах расположения мостов. Электронный морской журнал. URL: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=78450

Guide Specifications and Commentary for Vessel Collision Design of Highway Bridges Second Edition 2009. URL : https://books.google.com.ua/books?id=V3jQalaH47UC &printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Larsen O.D. Ship Collision with Bridges: The Interaction between Vessel Traffic and Bridge Structures. IABSE, 1993. 131 p.

Risk assessment of bridge collision – using Monte Carlo Simulation. URL : https://www.sspa.se/safety-security-and-risk/risk-assessment-bridge-collision-using-monte-carlo-simulation

Зайков В. И., Колосов М. А. Повышение безопасности при движении судов под мостами. URL : http://rostransport.com/transportrf/archiv/text.php?ID=&pdf=10531

Knott M., Winters M. Ship and barge collision with bridge over navigable waterway. Electronic Marine Journal. URL : https://pdfs.semanticscholar.org/1783/ 5fb7e9b809f641e4769fe8292a53f7903d6a.pdf

DAI Tong-yu, NIE Wu, LIU Ying - jie , WANG Li-ping, Statistical Analysis of Ship Collisions with Bridges in China Waterway. Journal of Marine Science and Application, Vol. 1, No. 2, December 2002. P. 28.

Holger Svensson, Protection of bridge piers against ship collision. Steel Construction 2 (2009). Articles DOI: 10.1002/stco.200910004. P. 21–32.

ДБН В.2.3-ХХ:201Х. Державні будівельні норми України, мости та труби, обстеження та випробування. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х. 20 с. (Інформація та документація).

Danielsen K. Collision with the Great Belt West Bridge 3 March 2005. The joint Bahamas Maritime Authorities & Danish Division for Investigation of Maritime Accidents report. URL : https://www.bahamasmaritime.com/wp-content/uploads/2015/08/KAREN-DANIELSON-FINAL-REPORT-Mar-2005.pdf

Voytenko M. Lena J collided with bridge in Colborne, Canada. Electronic Marine News Journal FleetMon. URL : https://www.fleetmon.com/maritime-news/2015/9583/lena-j-collided-bridge-colborne-canada/

Voytenko M. OLDENDORFF cargo ship collided with bridge, thousands cut off water, Japan. Electronic Maritime Bulletin. URL : http://www.maritimebulletin.net/2018/10/22/oldendorff-cargo-ship-collided-with-bridge-thousands-cut-off-water-japan/

Cheromcha K. Cargo Ship Led by Drunk Russian Captain Crashes into Major South Korea Bridge. Electronic Marine News Journal The Drive. URL : https://www.thedrive.com/news/26693/cargo-ship-led-by-drunk-russian-captain-crashes-into-major-south-korea-bridge

Голіков А. О., Олійник Ю. О. Актуальність використання віртуальних ЗНО на внутрішніх водних шляхах України. Сучасні інформаційні та іноваційні технології на транспорті MINTT-2020 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 27–29 травня 2020 р. Херсон, 2020.

E-navigation Portal (IALA). Official website of The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. URL : https://www.iala-aism.org/technical/e-navigation/

Бошков И. И., Крутикова А. А. Системы дополнительной реальности для морской навигации. Технические науки. 2018. № 8. – С. 6–8. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-dopolnennoy-realnosti-dlya-morskoy-navigatsii/viewer

Опубліковано
2020-10-05