ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ КОМПОЗИТНОГО ПЛАВУЧОГО ДОКУ

  • К. В. Кириченко
  • Ю. К. Яглицький Ю. К.
  • О. В. Щедролосєв
Ключові слова: композитний плавучий док, докові конструкції, технологічний процес, геометрична модель форми корпусу дока, автоматизоване параметричне проєктування, математична модель корпусу дока, технологічність

Анотація

У статті проаналізовано використання методики автоматизованого проєктування при проєктуванні технологічних процесів (ТП) побудови плавучого дока шляхом декомпозиції складних об’єктів на окремі підсистеми. Розробка найкращого варіанту ТП є передумовою для вирішення технічних, економічних і організаційних задач у конкретних виробничих умовах. Тому виникає необхідність у новому підході до проєктування ТП - моделюванні й автоматизованому
проектуванні (АП).

Системний підхід у АП передбачає декомпозицію корпусу дока на окремі складові й забезпечує спрощення вирішення проєктувальних завдань. При розробці систем АП поняття «моделювання» використовується як умовна розрахункова схема. Це поняття визначає також систему залежностей – математичну модель, яка складається відповідно з умовною розрахунковою схемою.

Наведено структурні схеми процесу автоматизованого  параметричного проєктування (АПП) конструкцій дока та структурно-логічні схеми процессу проєктування конструкцій корпусу доку. Розкрито основні принципи організації АПП докових конструкцій.

Основними структурними елементами АПП є геометричне і конструктивне моделювання корпусу дока. Саме рішення задач геометричного і конструктивного моделювання дозволяє забезпечити ефективне АПП конструкцій.

Показано, що, використовуючи інноваційні комп’ютерні технології, необхідно проєктувати корпусні конструкції, орієнтуючись не тільки на економічні критерії. Наприклад, одним з найбільш важливих показників якості проєктування є забезпечення міцності конструкцій. У статті представлено алгоритм розрахункового проєктування конструкцій корпусу судна з урахуванням вимог забезпечення міцності.

Рішення завдання проєктування безпосередньо пов’язано з визначенням мінімальної маси корпусу. При вирішенні завдань проєктування конструкції корпусу в якості найбільш простої цільової функції може бути вартість матеріалу, яка при фіксованих значеннях межі плинності матеріалу висловлює його масу.

Пропонується оптимізація вирішення завдань автоматизованого проєктування технологічних процесів побудови композитного дока здійснювати за допомогою математичної моделі корпусу дока, що дозволяє визначати параметри міцності, технологічності та економічної ефективності.

Посилання

Щедролосев А.В., Кириченко К.В. Анализ состояния строительства плавучих доков. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri. Баку, Азербайджанська державна морська академія. 2018. Вип.1. С. 48–58.
Мишутин Н.В., Мишутин А.В. Железобетонные плавучие сооружения
и перспективы их использования. Вісник ОДАБА. Одеса: «Астропрінт». 2002. № 6. С. 181–187.
Кириченко К.В., Щедролосев А.В. Усовершенствование технологии строительства композитных плавучих доков большой подъемной силы. Science and Education a New Dimension. Будапешт, 2018. Вып. 158. С. 61–68.
Проектирование, технология и организация строительства композитных плавучих доков: монография А. С. Рашковский и др.; под науч. ред. А. С. Рашковского. Николаев, 2008. 614 с.
Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. М., 2002. 263 с.
Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2006. 98 с.
Гарин Э.Н., Смирнов Ю.А., Тряскин В.Н Методология параметрического проектирования в специализированных САПР судовых конструкций. Труды конференции МОРИНТЕХ’97. СПб. Т. 4, С. 270–273.
Александров В.Л., Перелыгин А.В., Соколов В.Ф Судостроительное предприятие в условиях рынка: проблемы адаптации и развития. СПб., 2003. 424 с.
Захаров И.Г. Обоснование выбора. Теория практики. СПб: Судостроение, 2006. 528 с.
Тряскин В.Н., Ле Минь Тху Постановка задачи автоматизированного параметрического проектирования конструкции дока по требованиям к прочности и устойчивости при общем поперечном изгибе. Морские интеллектуальные технологии. 2011. № 2 (12). С. 41–44.
Ле Минь Тху. Решение задачи параметрического проектирования конструкций корпуса плавучего дока по требованиям к прочности и устойчивости при общем поперечном изгибе. Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Морская техника и технология. 2011. № 2. С. 32–38.
Опубліковано
2019-01-26