СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНЕРЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА ПОДШИПНИКИ ВАЛОПРОВОДА СУДНА ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ КАЧКЕ НА НЕРЕГУЛЯРНОМ ВОЛНЕНИИ

https://doi.org/10.33815/2313-4763.2019.2.21.067-076

  • А. И. Урсолов
  • В. А. Некрасов
Ключові слова: ускорения при качке, статистическая оценка, инерционные силы, нагрузки на подшипники

Анотація

Выполнена статистическая оценка ускорений, вызванных продольной качкой судна, в районе валопровода для ряда режимов встречного нерегулярного волнения. Дана оценка величины экстремальных ускорений с учётом долговременных распределений режимов волнения, а также по рекомендациям, приведенным в Правилах ряда классификационных обществ. Исследовано влияние инерционных сил валопровода во время качки на нагрузки, действующие на подшипники вала. Дана оценка экстремальным нагрузкам на подшипники валопровода за весь срок службы судна. Моделирование качки судна выполнялось в рамках линейной теории качки, а изгиб валопровода рассчитывался методом конечных элементов. Все расчёты выполнены для трёх судов с различной длиной, что позволило сделать выводы о влиянии длины на величину дополнительных инерционных нагрузок на подшипники валопровода.

Посилання

Merkulov, V. A., & Pasumanskyi, E. M. (1984). Raschet prochnosty hrebnikh valov s uchetom yzghybaiushchykh usylyi, obuslovlennikh kachkoi sudov. Sudostroenye, 7, 19–22.
Valoprovodi sudovie dvyzhytelnikh ustanovok. Montazh. Tekhnycheskye trebovanyia, pravyla pryemky y metodi kontrolia (1981). OST 5.4368-81. Otraslevoi standart – Leningrad: Yzdatelstvo sudostroytelnoi promishlenosty.
Chepok, A. O. (2014). Analytycheskoe opredelenye syl ynertsyy, deistvuiushchykh na hruz pry kachke sudna. Vestnyk AHTU. Seriya: Morskaia tekhnyka y tekhnolohyia, 1, 43–47.
Ushkalov, V. F., Serdiuchenko, A. N., & Sherstiuk, A. K. (2006). Uskorenyia, voznykaiushchye pry morskoi transportyrovke raket-nosytelei v uslovyiakh volnenyia y kachky sudna. Tekhnycheskaia mekhanyka, 2, 20-31.
Pravyla klasyfikatsii ta pobudovy suden (2010). Kiev : Rehistr Sudnoplavstva Ukrainy.
Pravyla klassyfykatsyy y postroiky morskykh sudov (2015). Saint Petersburg : Rossyiskyi Morskoi Rehystr sudokhodstva.
Rules for the Classification of Steel Ships (2011). Neuilly-sur-Seine : Bureau Veritas.
Rules for classification of ships (2015). Det Norske Veritas AS.
Rules for Classification and Construction (2013). Hamburg: Germanischer Lloyd SE.
Rules for building and classing steel vessels (2009). Houston: Bureau of Shipping.
Ursolov, O. I. (2016). Doslidzhennia inertsiinykh navantazhen, shcho diiut na valoprovid ta hrebnyi hvynt pid chas povzdovzhnoi khytavytsi: mahisterska robota. Master’s diploma. Mykolaiv : NUOS.
Batrak, Yu. A., Serdiuchenko, A. M., & Ursolov, O. I. (2015). Otsinka navantazhen pidshypnykiv sudnovoho valoprovodu vnaslidok dii inertsiinykh syl, vyklykanykh khytavytseiu na zustrichnykh nerehuliarnykh khvyliakh. Suchasni tekhnolohii proektuvannia, pobudovy, ekspluatatsii i remontu suden, morskykh tekhnichnykh zasobiv i inzhenernykh sporud. Mykolaiv: NUOS, 58–59.
Salvesen, N., Tuck, O. E., & Faltinsen, O. (1970). Ship motions and sea loads. Transactions, Society of Naval Architects and Marine Engineers, 78, 250–287.
Maxsurf Motions. Windows Version 20. User Manual. (2013). Bentley Systems, Inc.
Hesselmann, D. E., Dunkel, M., & Ewing, J. A. (1980). Directional spectra observes during JONSWAP 1973. Journal of Physical Oceanology, 10, 1264–1284.
Borodai, Y. K., & Netsvetaev, Yu. A. (1982). Morekhodnost sudov. Leningrad : Sudostroenye.
Korotkyn, Ya. Y., & Syvers, N.L. (1974). Prochnost korablia. Leningrad : Sudostroenye.
Oshi, M. K. (1978). On long-term statistics for ocean and costal waves. Coastal engineering, 59–75.
ShaftDesigner – the shaft calculation software by IMT. Retrieved from http://shaftsoftware.com
Lypys, V. B. (1963). Opredelenye ynertsyonnikh syl y momentov, deistvuiushchykh na hrebnom vynte pry eho neravnomernom dvyzhenyy v nestatsyonarnom potoke. Trudi TsNYMF, 49, 115–129.
Batrak, Y. A., Shestopal, R. Y. & Batrak, R. Y. (2012). Propeller hydrodynamic loads in relation to propulsion shaft alignment and vibration calculations. Proceedings of the Propellers/Shafting Symposium, 10.1–10.14.
Опубліковано
2019-12-05