Поточний номер

Том 2 № 19 (2018): Науковий вісник Херсонської державної морської академії
Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання, яке внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (постанова президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р., зі змінами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 р. та Наказу Міністерства освіти і науки № 369 від 13.03.2017 р.).

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Науковий журнал видається з 2009 року. Виходить двічі на рік.