Поточний номер

Том 2 № 19 (2018): Науковий вісник Херсонської державної морської академії
Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за спеціальністями 132 – Матеріалознавстро, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 – Транспортні технології (за видами) (Наказ МОН України № 886 від 02.07.20)

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Науковий журнал видається з 2009 року. Виходить двічі на рік.