Поточний номер

Том 1 № 24 (2021): Науковий вісник Херсонської державної морської академії
Опубліковано: 2021-07-15

Загальні відомості

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за спеціальністями 132 – Матеріалознавстро, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 – Транспортні технології (за видами) (Наказ МОН України № 886 від 02.07.20)

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Науковий журнал видається з 2009 року. Виходить двічі на рік.