БЕЗПЕКА ДИНАМІЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ НАКЛАДАННІ ПРИЧИН ВІДМОВ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ВІД РІЗНИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЖЕРЕЛ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.004-010

Ключові слова: система динамічного позиціонування, безпека мореплавства, технічна система, рухомий об’єкт водного транспорту, відмова

Анотація

У роботі розглянуто питання впливу на безпеку складної технічної системи рухомого об’єкта водного транспорту, суперпозиції незалежних причин відмов. Процес управління динамічним позиціонуванням рухомого об’єкта водного транспорту досліджено як взаємодію компонентів поліергатичної системи, а оператор системи динамічного позиціонування розглядається як її функціональний компонент, який формує суть людського чинника у безпеці мореплавства. Визначено, що саме властивість гетерогенності локально обмеженого простору техноприродного комплексу відіграє вирішальну роль, що впливає на безпеку на всьому просторово-часовому проміжку реалізації процесів високоточної навігації при виконанні технологічної роботи. Ймовірність, як міра у імовірнісному просторі Колмогорова, відображує показники функціональної стійкості в умовах раптових відмов, які виникають у результаті несприятливого поєднання випадкових зовнішніх факторів, що перевищують можливості до адаптації складної динамічної системи в їх оточенні. За сформульованими алгебраїчними виразами для двох типових незалежних причин відмов компонентів системи динамічного позиціонування  складено алгоритм та проведено моделювання у програмному середовищі MATLAB з використанням пакету Simulink. Розроблене програмне забезпечення дозволяє при практичному застосуванні на борту або на березі під час стратегічного планування знаходити вирішення цілого класу задач, які спрямовані на гарантування безпеки технічної складової  поліергатичного управління. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень.

Посилання

Мальцев А. С. Динамічне позиціонування судна при відхиленнях параметру управління, величина якого порівняна з похибками його визначення. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал. Херсон : Херсонська державна морська академія, 2020. № 1 (20). С. 44–54.

Мальцев А. С. Управління рухом судна. Одеса : Вість, 1995. 235 с.

Баранов Г. Л., Брайловський М. М., Засядько А. А. P-моделювання складних динамічних систем. К. : ДУІКТ, 2008. 131 с.

ММО КБМ Циркуляр 645. Вказівки щодо суден з динамічними системами позиціонування. Лондон : ММО, 1994. 22 с.

Хінчин А. Я. Обрані праці з теорії імовірності. М. : Транспорт, 1995. 552 с.

Гультяєв А. Візуальне моделювання в середовищі MATLAB : навчальний курс -СПб. : Пітер, 2000. 432 с.

Опубліковано
2020-10-05